Výběrové řízení na prodejní a servisní areál

Firma Croy, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na provedení výstavby prodejního a servisního areálu autorizovaného prodejce a opravce Mercedes-Benz.

Zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Níže uvedená zadávací dokumentace podrobně specifikuje podmínky účasti v zadávacím řízení.

Předpokládané termíny VŘ

Termín pro zahájení výběrového řízení: 11.9.2020
Termín pro podání žádosti o účast: 24.9.2020
Termín pro výzvu k podání nabídek: 30.9.2020
Termín pro podání nabídek: 30.10.2020
Termín pro uzavření smlouvy o dílo: 30.11.2020

Zadávací dokumentace a další podklady:

Zadávací dokumentace (0,5 MB, PDF)
Půdorys 1.NP – navrhovaný stav (2,5 MB, PDF)
Půdorys 2.NP – navrhovaný stav (2,3 MB, PDF)
Řezy A-A B-B C-C – navrhovaný stav (1,8 MB, PDF)
Řez 1-1 – navrhovaný stav (0,4 MB, PDF)
Pohledy – navrhovaný stav (1 MB, PDF)
Situace (0,6 MB, PDF)

Pohled-(1)
Pohled-(A)


Kontaktní osoba pro dodatečné dotazy týkající se VŘ:

Josef Kodet, jednatel
E-mail: