Zimní období

Zimní období klade zvýšené požadavky jak na řidiče vozidel a správce komunikací, tak na samotné komunikace. Bez ohledu na místní podmínky a povahu udržované komunikace se požadavky na včasnost a kvalitu zimní údržby s ohledem na narůstající intenzitu, rychlost a význam silniční dopravy stále stupňují. Kvalita nasazené techniky má strategický význam při zajištění zimní údržby na mezinárodních letištích, dálnicích a rychlostních komunikacích a ve velkých městech s rozvinutou a intenzivní hromadnou dopravou. Neméně důležité je také zajištění sjízdnosti silnic nižších tříd. V horských oblastech je obyvatelstvo na zajištění průjezdnosti spojovacích komunikací existenčně závislé.

V posledních letech byla technika na zimní údržbu významně modernizována. V návaznosti na vzrůstající požadavky byly zavedeny nové technologie a kontrolně-řídící systémy. K těmto novinkám patří zejména použití technologie posypu pomocí vlhčené soli, která se v České republice prosadila již před více než 10 lety, a současný požadavek na přenos všech důležitých údajů o jízdě vozidla a práci jeho nástaveb pomocí on-line přenosu na dispečerské stanoviště správce komunikace nebo provozovatele vozidla. V nabídce nejvýznamnějších výrobců nástaveb na aplikaci posypových materiálů lze vedle standardních elektronicky řízených systémů sypačů, které pracují automaticky dle řidičem nastavených parametrů posypu (dávka posypového materiálu, pracovní záběr v součinnosti se symetrií posypu a typ posypového materiálu) jsou nabízeny systémy řízení posypu, které umožňují nastavit režim posypu samočinně primárně nezávisle na jejich nastavení obsluhou vozidla.

Zde se prakticky uplatňují 2 systémy automatického nastavení posypu :

1.Systém automatického nastavení dávky posypu v návaznosti na změření aktuálního stavu vozovky pod projíždějícím vozidlem zimní údržby – např. systém ThermoLogic (výrobce firma SCHMIDT ) pomocí kamery s infračerveným zářením, který reguluje dávku posypu dle okamžitých provozních podmínek a zajišťuje tak maximální účinnost posypu při minimalizaci ekologických dopadů na přírodu při maximálním využití provozní kapacity posypového vozidla.
2.Systém řízení parametrů posypů v návaznosti na okamžitou polohu vozidla v souřadnicích GPS – např. systém AUTO Logic (výrobce firma SCHMIDT), kde jsou nastavené pracovní parametry posypu nastavovány dle okamžité polohy vozidla pomocí předem zadaných (přednastavených ) hodnot, které jsou uloženy v ovládacím pultu sypače a samočinně měněny v průběhu jízdy vozidla.

Nejčastěji používané technologické postupy při zimní údržbě na komunikacích pro silniční vozidla :
1.Plužení sněhu bez posypu
2.Plužení sněhu v kombinaci s inertním posypem
3.Plužení sněhu v kombinaci s posypem vlhčenou solí
4.Posyp vlhčenou solí bez plužení
5.Frézování sněhu sněhovými frézami nebo vrhači
6.Zametání sněhu popř. v kombinaci s posypem vlhčenou solí
7.Použití ledořezů na odstranění vyjetých kolejí a ledových krust

Současné vozidlo zimní údržby postavené na podvozku nákladního automobilu nebo univerzálního nosiče musí splňovat řadu požadavků pro zajištění maximálního pracovního výkonu sestavy a kvality provedené práce, pro splnění ekologických požadavků a ekonomické rentability provozu, nejčastěji pak :

 • systém pohonu vozidla 4 x 4, 6 x 4 nebo 6 x 6 s uzávěrami diferenciálů
 • pneumatiky M+S, popř. sněhové řetězy
 • moderní pohonná jednotka s dostatečným výkonem a točivým momentem
 • splnění současných emisních předpisů EURO 4 nebo budoucí normy EURO 5
 • robustnost podvozku s maximální technickou nosností náprav, v optimálním stavu je zatížení náprav vozidla zimní údržby s nástavbami a posypovým materiálem rovnoměrné
 • hydraulická soustava s pohonem od motoru pro ovládání a pohon pracovních nástaveb (sypače, pluhu, atd.)
 • univerzálnost vozidel s možností celoročního provozu i po ukončení zimního období např. jako zametací stroj, kropička, nosič kontejnerů, atd.. Samostatnou kategorií v této oblasti jsou pak víceúčelové univerzální nosiče nástaveb, kde vrchol této třídy představují nosiče Mercedes-Benz UNIMOG
 • možnost přenosu vysokého výkonu pro pohon rotačních strojů (sněhových fréz a vrhačů) – předpokládaný výkon min. 100 kW v oblasti ¾ jmenovitých otáček motoru – mechanický nebo hydraulický přenos
 • převodová soustava s širokým rozsahem převodových stupňů, u vozidel pro frézování sněhu např. s hydrostatickým plynule řiditelným pojezdem
 • kabina s dostatečným výhledem před vozidlo s ergonomickým ovládáním funkcí vozidla a pracovních nástaveb (hydraulické soustavy, sypače, pluhu, frézy, atd.)
 • elektronický systém vozidla a nástaveb pro on-line přenos provozních údajů na další zpracování a evidenci
 • výkonné topení a ventilace kabiny, popř. nezávislé topení motoru a kabiny pro extrémní mrazy
 • dostatečná ložná plocha korby, popř. montážní prostor za kabinou pro instalaci nástaveb