Konec závislosti na ropě: Díky bioplynu vyrobenému z biomasy se stanete trvale nezávislými na omezených zásobách neobnovitelných paliv. Dosud se v energetickém mixu prakticky nevyužívaly technické a ekonomické možnosti bioplynu pro trvale udržitelný, ekonomicky výhodný a ekologický pohon. V tom leží obrovský potenciál pro naši budoucnost! Jako výchozí suroviny pro výrobu bioplynu jsou vhodné veškeré zkvasitelné zbytky: Kaly z odpadních vod, bioodpad, přírodní hnojiva a dosud nevyužívané rostliny a části rostlin. Mnoho z těchto výchozích surovin je k dispozici prakticky zdarma. Bioplyn vznikající při jejich kvašení obsahuje průměrně 60 % metanu, takže obsahuje velké množství energie a lze jej používat pro pohon vozidel jako palivo, které je z hlediska emisí CO2 neutrální.

Výhody bioplynu:

  • neutralita z hlediska emisí CO2 a minimální emise dalších škodlivin
  • žádné restrikce v ekologických zónách
  • velmi tichý provoz: ideální pro jízdy v noci
  • ekonomické výhody v oblasti nákladů na palivo, daní z motorových vozidel, poplatků TollCollect, mýtného, atd.
  • značné zlepšení image pro obce a podniky