Městská logistika a pohon na zemní plyn? S Econicem není nic snazšího!

Přidejte plyn tam, kam se ostatní nedostanou. S tahačem Econic na zemní plyn pro městskou logistiku, tovární a rozvážkovou dopravu to není problém. Minimální emise výfukových plynů a pevných částic, jakož i snížená hlučnost umožňují provoz i v noci, resp. v časných ranních hodinách. To je například nutné ve vnitropodnikovém zásobování potravinářského průmyslu nebo v tovární dopravě s třísměnným provozem. Ať hrozí zákazy vjezdu, mýtné za vjezd do města nebo ekologické zóny – v oblasti pohonu a aktivní ochrany životního prostředí Vám vozidla Econic umožní předstihnout jakýkoli budoucí vývoj legislativy v oblasti ekologie.

Přehled výhod:

  • certifikace podle emisní normy EEV
  • efektivní zamezení emisím jemného prachu a pevných částic
  • při spalování bioplynu neutrální emise CO2
  • výrazně snížené náklady na palivo
  • o 50 % nižší hlučnost
  • volný vjezd do ekologických zón a městských center se zákazem vjezdu
  • snížené nebo nulové náklady na poplatky za vjezd, Toll Collect, atd.
  • velmi kladný image