Vozidla Econic jsou specialisty na sběr a odvoz komunálního odpadu, a jeho metody pro sběr, přepravu a odstraňování odpadu jsou dovedeny k dokonalosti. Econic je tedy ideálním strojem pro odpadové hospodářství, lhostejno, zda se jedná o provedení zadní, boční nebo čelní nakládání. Nízká poloha sedadla, pohodlné nastupování a vystupování a optimální schopnost manévrování představují jen několik předností vozidel Econic, které usnadňují posádce práci.