Jednoramenné nosiče kontejnerů

Jednoramenné nosiče kontejnerů získaly velkou oblibu hlavně tím, že umožňují rychlou výměnu nástaveb, manipulaci s materiálem, skladováním a především širokou škálou kontejnerů pro jakoukoliv oblast podnikání.

Další vítanou předností je rychlost výměny nástavby v závislosti na sezónních podmínkách, např. komunální vozidlo vs. sypač komunikací apod.

Neméně důležitá je i schopnost mechanismu překládat a manipulovat kontejnery na přívěsu, což významně zvyšuje efektivnost přepravy.

Svou konstrukcí umožňují přepravovat kontejnery až do rozměrů daných silniční vyhláškou a schopnostmi podvozku.

S jednoramenným nosičem je možno využívat například i tyto speciální kontejnerové nástavby:

  • Cisternová pro nouzové zásobování pitnou vodou
  • Cisternová na kropení komunikací
  • Sypač vozovek
  • Kontejner s hydraulickým nakládacím jeřábem
  • Adapter pro přepravu „řetězových“ kontejnerů
  • Odtahová plošina
  • Vysokozdvižná montážní plošina
  • Sběr komunálního odpadu s vyklápěčem
  • Skříňová s výbavou dle použití (kanceláře, šatny,…)
  • Cisternová (tlaková i netlaková nádrž)

Dvouramenné nosiče kontejnerů

Jsou vhodné především tam, kde je požadováno, aby kontejner zůstal po celou dobu manipulace (nakládání a skládání) ve vodorovné poloze, tj. čistírnách odpadních vod, kafilériích a komunálních službách pro manipulaci a nakládání s odpady.

Neméně důležitá je i schopnost mechanismu překládat a manipulovat kontejnery na přívěsu, což významně zvyšuje efektivnost přepravy. Určité typy kontejnerů, typické pro dvouramenné mechanismy, umožňuje skládat do sebe, tzv. stohovat. Svou konstrukcí umožňují přepravovat kontejnery do velikosti dané schopnostmi manipulačních ramen.