Základní informace o ekologických zametacích vozidlech Mercedes-Benz ve verzi EURO 5 nebo EEV (zemní plyn CNG) s nástavbou FAUN VIAJET

Podvozky

Většina užitkových vozidel je poháněna vznětovými motory, které spalují motorovou naftu vyrobenou z ropy. Zásoby ropy rychle ubývají, cena ropy na světových trzích značně kolísá. V období posledních 15 let byly v Evropě zaváděny nové emisní předpisy, které upravují max. možné emise pohonných jednotek v hmotnostních jednotkách na jednotku odvedené práce motoru (g/kWh). Hlavní sledované škodliviny produkované vznětovými motory jsou :

CO – oxid uhelnatý
NOx – oxidy dusíku
HC – nespálené uhlovodíky
CH4 – metan
PM – nespálené částice paliva (saze, atd.)

V současné době je závazný emisní předpis EURO 5, od 2014 vstoupí v platnost limity upravené předpisem EURO 6. Pro nízkoemisní vozidla jsou limity upraveny předpisem EEV(Enhanced Environmetally Friendly Vehicle). Přehled limitů hlavních škodlivin PM a NOx je uveden na obrázku a v tabulce.

Nástavby – silniční zametací stroje

K hlavním sledovaným veličinám u silničních zametacích strojů patří prašnost a vnější hlučnost. Zametací stroje prachové částice sami neprodukují, je však posuzována jejich schopnost prachové částice odloučit z nasátého vzduchu a zachytit je v zásobníku na nečistoty, popř. minimalizovat rozvíření ležících nečistot kolem projíždějícího stroje.

Prachové částice o různé velikosti vznikají z mnoha zdrojů, zejména pak z přirozených přírodních zdrojů (eroze půdy, požáry, biogenní prach, atd.) a vlivem působení civilizace (spalováním při výrobě energií, vlivem dopravy, zpracováním materiálů v průmyslu, kouřením, stavební činností, atd.). Velikost prachových částí se udává v mikrometrech (µm). V posledním období jsou ve zvýšené míře sledovány velmi malé částice o rozměru menším než 10 µm, označované PM 10, které jsou s ohledem na velmi malé rozměry obtížně zachytitelné a představují značné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.

Dle požadavků legislativy (Směrnice 96/62/ES, směrnice 1999/30/ES a NV č. 597/2006) jsou dány imisní limity vybraných znečišťujících látek a povolené četnosti jejich překročení v rámci EU – viz. tabulka.

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m­³ 24
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m­³ 3
Oxid uhelnatý max. denní osmihodinový průměr 10 mg.m­³
PM 10 24 hodin 50 µg.m­³ 35
PM 10 1 kalendářní rok 40 µg.m­³
Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m­³

Technické řešení podvozků a nástaveb

Současná typová řada užitkových nákladních vozidel Mercedes-Benz Atego, Axor, Actros, Unimog a Econic je dodávána v provedení s motorem EURO 5, které využívají systém katalytické redukce škodlivin ve výfukových plynech – AdBlue. Vozidla typové řady Econic je jako speciální komunální podvozek možno přímo ze sériové výroby dodat s pohonnou jednotkou na stlačený zemní plyn CNG. V této verzi plní nejpřísnější emisní normu EEV. Pro širší použití vozidel Mercedes-Benz Econic s pohonem na CNG hovoří řada aspektů:

 • rostoucí ceny všech energií s konstantním poměrem ceny ropy a plynu ve prospěch plynu (úspora celkových nákladů na PHM ve výši 30-50 %)
 • politika EU směrem na podporu alternativních („neropných“) pohonných hmot
 • požadavek na snižování plynných emisí a hluku všech dopravních prostředků
 • daňová zvýhodnění nízkoemisních vozidel
 • kvalitní provedení hnacího agregátu M-B M 906 LAG ze sériové výroby společnosti Daimler AG, technické a provozní parametry, servisní systém, úspora paliva a snížená vnější hlučnost, soulad s bezpečnostními předpisy pro CNG aparaturu na vozidle
 • sortiment podvozků Econic CNG pro použití při svozu domovního odpadu, v komunálních službách a pro zásobovací vozidla v centrálních aglomeracích

 

Z hlediska koncepce silničních zametacích strojů jsou používány 4 technologie:

 1. Mechanický sběr nečistot
 2. Sací princip, kde se 100 % nasátého vzduchu vrací zpět do atmosféry
 3. Sací princip, kde se velká část nasávaného vzduchu (70 %) vrací zpět do zametacího stroje (oběhový systém (OS) vzduchu FAUN VIAJET)
 4. Sací princip, kde je vzduch nasáván přes filtrační zařízení a dále se velká část nasávaného vzduchu vrací zpět do zametacího stroje (oběhový systém vzduchu FAUN VIAJET FILTAIR)

Základní verze sacího systému zametacího stroje FAUN VIAJET je vybavena oběhovým systémem vzduchu, který výrazně snižuje obsah prachových částic na výstupu ze zametače, snižuje vnější hlučnost stroje, zaručuje lepší dopravní schopnost nečistot a umožňuje bezproblémové zametání při snížených teplotách.

V současnosti je nejčastěji dodáváno zametací vozidlo poháněné pouze 1 motorem společným pro podvozek i nástavbu, které poskytuje oproti původní koncepci se 2 motory řadu výhod: 

 • snížení celkové spotřeby pohonných hmot při zametání o 1,5-2,0 l/hod
 • snížení celkových emisí škodlivých plynů a hluku
 • nižší servisní náklady
 • vyšší užitečné zatížení vozidla a větší kapacita vody zametacího stroje

 


Koncepce zametacího stroje FAUN VIAJET – oběhový systém vzduchu

Další opatření pro snížení prašnosti a hlučnosti zametacích strojů FAUN VIAJET:

Zadní vysokotlaké mytí a odsávání nečistot

Přední vysokotlaké mytí vozovky

Zapouzdření ventilátoru – verze Silent Plus

Přídavná filtrační jednotka FILTAIR pro PM 10

Variantní provedení zametacích vozidel

M-B ATEGO 1324 LKO – EURO 5, (15.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH

Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 l.

 

M-B ATEGO 1324 LKO – EURO 5, (15.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH FILTAIR
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 l, filtrační systém pro PM 10 – FILTAIR.

M-B ACTROS 1832 K – EURO 5, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 7 RLH
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 7 m3, kapacita zásobníku na vodu 3.200 – 3.500 l.

 

M-B ACTROS 1832 K – EURO 5, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 7 RLH FILTAIR
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 7 m3, kapacita zásobníku na vodu 3.200 – 3.500 l, filtrační systém pro PM 10 – FILTAIR.

M-B ECONIC 1828 GLL – EEV, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH
Základní charakteristika – jednomotorové provedení na zemní plyn CNG, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 l.

M-B ECONIC 1828 GLL – EEV, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH FILTAIR
Základní charakteristika – jednomotorové provedení na zemní plyn CNG, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 l, filtrační systém pro PM 10 – FILTAIR.