Systém nástaveb podle přání a potřeb

Od roku 1996 zastupuje firma CROY s. r. o. v České republice jednoho z největších výrobců nástaveb na svoz pevného domovního i průmyslového odpadu v Evropě – firmu Faun.

Firma FAUN zaujímá na německém trhu první místo v prodeji nástaveb, má na něm zhruba 50% podíl. Roční produkce nástaveb na svoz odpadu činí okolo 2000 kusů. Všichni známe tzv. kukačky, které byly také vyráběny v Brandýse nad Labem. Název pochází od jména firmy KUKA, která vyráběla první nástavby s rotačním způsobem stlačování.

Firma KUKA prodala výrobu těchto nástaveb firmě FAUN. Ta je vyrábí pod obchodním názvem ROTOPRESS. Ještě dnes je možno v mnoha německých městech vidět tyto nástavby s nápisem FAUN-KUKA.

S rotačním způsobem stlačování

Typová řada FAUN ROTOPRESS tvoří významnou část výrobního programu firmy FAUN. Je vyráběna na základě dlouholetých zkušeností, s použitím nejmodernějších technologií. Tvoří v současné době, co do technických, provozních a ekonomických parametrů, vrchol současné světové produkce.

Hlavními přednostmi jsou:

 • univerzální rozsah použití pro všechny druhy odpadu (papír, plast, popel, směsný odpad včetně bioodpadů)
 • kontinuální promíchávání hmoty, rozmělňování a stlačování lisovacím šnekem a unášecí šroubovicí na stěnách bubnu po celou dobu provozu
 • utěsnění zásobníku proti úniku vody, prachu a popela
 • možnost snadné a rychlé výměny případě opotřebených lisovacích a dopravních prvků nástavby pouze demontáží/montáží šroubového spojení jednotlivých dílů
 • snadná a bezpečná obsluha při vyprazdňování
 • minimální provozní náklady, nízká spotřeba pohonných hmot vozidla vlivem rovnoměrného plnění při kontinuálním stlačování
 • příznivé zatěžování podvozku při procesu plnění, příznivé jízdní vlastnosti vozidla – podvozek je zatěžován rovnoměrně na přední i zadní nápravě
 • vysoké stlačení odpadu 1:5-6
 • akustické odhlučnění nástavby
 • malý zadní převis nástavby (bez nakládací vany) zlepšuje manévrovací schopnosti vozidla

Typová řada FAUN Rotopress se vyrábí v následujících velikostech zásobníku: 14; 16; 18; 20 a 22 m³.
Provedení nástavby FAUN Rotopress je svým technickým řešením a vysokým lisovacím výkonem určeno jako univerzální svozové vozidlo pro dlouhodobé používání při nízkých provozních nákladech pro podvozky se systémem pohonu 4×2, 4×4, 6×4, 6×2/4, 6×2, 6×6 o celkové hmotnosti od 14 000 do 26 000 kg s rozvorem náprav podle provedení kabiny a velikosti nástavby.

Nástavby jsou vyráběny velmi moderním způsobem za použití řezacích a svářecích automatů ve výrobním závodě FAUN Osterhloz.

Pro manipulaci se sběrnými nádobami lze použít všechny typy univerzálních vyklápěčů pro nádoby s objemem 35-110 litrů a MGB 80-1100 litrů.

Nástavba Rotopress 516
je obvykle určena pro podvozek s celkovou hmotností 18 000 kg, pohonem 4×2, 4×4, předpokládaný rozvor náprav pro krátkou kabinu je zhruba od 4000 mm.

Nástavba Rotopress 518
je obvykle pro podvozek s celkovou hmotností 25-26 000 kg, pohon 6×2, 6×4, 6×2/4, 6×6, předpokládaný rozvor 1. a 2. nápravy pro krátkou kabinu je asi od 3200 mm.

Nástavba Rotopress 520
je obvykle pro podvozek s celkovou hmotností 25-26 000 kg, systém pohonu 6×2, 6×4, 6×2/4, 6×6, předpokládaný rozvor 1. a 2. nápravy pro krátkou kabinu je od 3500 mm.

Všeobecně lze říci, že provoz těchto nástaveb je bezproblémový, nenáročný na údržbu a servis. Jejich obliba u zákazníků neustále stoupá. To dokazuje i rostoucí prodej těchto nástaveb v ČR.

Jiné varianty nástaveb

Další nástavbou z produkce firmy FAUN je nástavba VARIOPRESS se systémem lineárního stlačování s poměrem 1:6. Nástavba je určena pro směsný odpad a vyrábí se ve velikostech 6–10 m³ a 14-22 m³.

Jako speciální nástavby byly vyrobeny i závěsové nástavby na přepravu velkého množství odpadu na větší vzdálenosti. Pro průmyslový odpad a svoz odpadu z větších kontejnerů vyrábí firma FAUN nástavbu POWERPRESS. Tato nástavba pracuje s lineárním způsobem stlačování jako Variopress. Má však robustnější konstrukci lisovacího zařízení, silnější hydrauliku a nakládací vana má objem 2,8 m³. Objem nakládací vany umožňuje, spolu s výsypným zařízením, vyprazdňování popelnic od 110 l až po kontejnery s objemem 2,5 m³ a 5-7 m ³. POWERPRESS je vyráběn ve velikostech od 18 do 25 m³.

Do výrobního programu firmy FAUN patří i systémy pracující s čelním nakládáním popelových nádob – FRONTPRESS. Systém umožňuje svoz popelových nádob pouze „jednomužnou“ obsluhou. Výsypné zařízení umožňuje sběr nádob vpředu i vpravo od vozidla. Podmínkou je samozřejmě možnost umístění těchto nádob na kraj chodníku. Tyto stroje mohou pracovat i s výměnnými kontejnery, kdy po naplnění kontejneru odpadem je tento odstaven ve sběrném dvoře. Podvozek je vybaven jednoramenným kontejnerovým systémem, který umožňuje jejich jednoduchou výměnu.

Komplexnost péče o zákazníky, kteří používají nástavby FAUN, je možno rozšířit o zařízení ONE STOP – mycí zařízení odpadních nádob. Toto zařízení je možné agregovat s nástavbami Rotopress i Variopress. Zařízení umožňuje rozšíření služeb pro zákazníka jedním svozovým vozidlem o umytí, případně dezinfekci odpadních nádob. Vozidlo je vybaveno nádržemi na vodu a čerpadlem. Po vysypání kontejneru je pomocí zařízení ONE STOP kontejner umyt, popřípadě dezinfikován.

Vážící zařízení

Pro instalaci vážícího zařízení na nákladní automobil s nástavbou Faun Rotopress případně Variopress jsou použitelné dva vážní systémy firmy TAMTRON PM On Board.

 • LFT 1500 – úředně ověřitelný vážní systém určený pro obchodní styk
 • Waste weight – přesný technologický vážní systém. Jeho název pochází z nejčastějšího použití – totiž vážení odpadů, ale ve skutečnosti se používá pro jakékoli palubní technologické vážení pro nákladní automobily „sóla“.

Oba zmíněné vážní systémy jsou instalovány přímo na nákladní automobil. Používají se tenzometrické snímače zatížení ve speciálním uchycení, instalované mezi šasi vozu a nástavbou. Pro aplikaci na třínápravový podvozek se ve valné většině případů používá šest tenzometrických snímačů. Pro dvounápravový pak čtyři tenzometrické snímače. Počet snímačů a jejich umístění určí konstruktér na základě výkresů šasi a nástavby.

Řidič provádí vážení prostřednictvím vyhodnocovací jednotky umístěné v kabině vozu s možností připojení tiskárny nebo přenosu vážních dat pomocí GPRS do podnikového informačního systému. Instalace mechanických dílů (uchycení snímačů zatížení) je provedena ve výrobním závodě FAUN na základě doporučení a podkladů firmy Tamtron s. r. o.

Instalace tenzometrických snímačů do připravených uchycení, kabeláže, vyhodnocovací jednotky, kalibrace váhy a školení obsluhy zajistí pracovníci Tamtron s. r. o. po dodání vozidla do ČR. Vozidlo je předáno konečnému uživateli kompletní s funkčním a kalibrovaným vážícím zařízením.