Systémový a kompetentní nosič nářadí

Systémový a kompetentní nosič nářadí. Plné vytížení vozidla v průběhu celého roku

Jedno je jisté: Každé nasazení je jiné a klade jiné nároky na posádku a na vozidlo. Ať se stane cokoliv – se svými flexibilními pracovními prostory pro nástavby je Unimog U 20 nejlépe připraven na nejrůznější práce. Od odklízení sněhu, sypání a frézování až po sekání trávy. Od údržby až po čištění. Od nakládky až po transport.

Koncept rámu

Základem pro hospodárné celoroční nasazení Unimogu U 20 je přímý žebřinový rám – uzpůsobený pro maximální suvnou a tažnou sílu. A koncipován je pro jednoduchou montáž několika druhů nářadí až do přípustné celkové hmotnosti do 9,3 t.

Definované připevňovací body

Všechny potřebné připevňovací body jsou v základním provedení z výroby – ve všech nástavbových prostorech, v souladu s nově vyvíjeným, efektivnějším nebo stávajícím nářadím.

Dva prostory pro připevnění nářadí

Za prvé vpředu na normalizovanou čelní upínací desku, například pro sněhový pluh, podsvodidlovou sekačku, čistič kanálů nebo štěpkovač. Za druhé vzadu, a to pro rychlovýměnné menší zadní jeřáby, zadní zvedací čela nebo zařízení na zvedání kanálových vpustí.

Jeden prostor, tři možnosti

S korbou nebo bez korby: Montážní prostor s trojím využitím činí Unimog U 20 extrémně flexibilní. Za prvé je možno stávající nářadí instalovat na korbu. Za druhé lze namontovat nové nářadí přímo na upínací kulové body mezirámu. A za třetí: Pevné nástavby nebo sezónní výměnné nářadí lze namontovat přímo na podélný nosník rámu.