Stěží najdeme oblast nasazení, ve které má Unimog tak výraznou převahu, jako je zimní údržba. Již několik desetiletí je efektivně nasazován ve městech a obcích. Podle sněhových podmínek je využíván pro odhrnování sněhu z komunikací sněhovým pluhem nebo pro odklízení sněhu sněhovou frézou. Odklízení pluhem je nejčastěji užívaná a nejrychlejší forma odstraňování sněhu. Unimog je připraven pro agregaci s velkým počtem nejrůznějších systémů sněhových pluhů.

V případě velmi těžkých sněhových podmínek pomohou rotační stroje pro odstraňování sněhu. Unimog se sněhovou frézou nebo metačem sněhu, které jsou poháněny nástavbovým motorem, dosahuje výkonu až 6000 t sněhu za hodinu, což odpovídá 24000 t čerstvého sněhu. K dispozici je i řada fréz a metačů sněhu poháněných přímo nosičem Unimog . Pro odvoz může být sníh až o 50 % zhutněn.

Hospodárná a efektivní je také v zimní službě kombinace několika nesených nástaveb a nářadí. Například dvouokruhová hydraulika umožňuje současně pracovat se sněhovým pluhem a zároveň provozovat sypací nástavbu – tím šetří čas i energii. A samozřejmě zvláště v zimě je velkým trumfem Unimogu jeho vysoká průchodnost v terénu.

Kompaktní rozměry, výhoda integrovaných pohonů, vynikající rozsah pojezdové rychlosti a v neposlední řadě rychlost montáže zametací nástavby popř. její výměny za jinou pracovní kombinaci (sypací nástavba, vysokotlaké mytí apod.), předurčují nosič nářadí Unimog k roli pilotních mechanismů při kvalitní, efektivní a hospodárné celoroční údržbě komunikací.

Nosič nářadí Unimog se neštítí vody. Právě naopak: Naši partneři v systému nabízejí velké množství nástaveb a nářadí, se kterými je snadné rychle a hospodárně zvládnout úkoly jako je zavlažování, čištění silnic nebo údržba znečištěné kanalizace. Pro čištění vozovky po stavebních pracích nebo nehodách jsou k dispozici výkonné vysokotlaké systémy, které jsou zásobovány vodou z nádrže umístěné na korbě nosiče Unimog. S vhodnou pracovní plošinou tak lze manuálně mýt i např. dálniční cedule a semafory. Pro nehody s únikem oleje nebo chemikálií nabízíme efektivní systémy k aplikaci a odsátí příslušného neutralizačního prostředku. Rovněž jako specialista se Unimog prezentuje s vysokotlakým přídavným zařízením při čistění a údržbě kanálů, šachet a jímek.