V komplexním zemědělství se Unimog již tisíckrát osvědčil jako spolehlivý a hospodárný traktor s pohonem všech kol. Zde je možné naplno využít možností jeho až tří závěsů pro montáž nářadí. Neboť zde každá ušetřená operace znamená hotové peníze. K tomu přichází restrukturalizace, která je vždy spojena s většími vnitropodnikovými vzdálenostmi. Zde se Unimog stále více osvědčuje jako univerzální, čas šetřící pracovní a dopravní prostředek.

Také jeho konstrukční výhody mluví pro Unimog: čtyři stejně velká kola rozdělují přítlak stejnoměrně na terén a minimalizují tak stlačování půdy. Při nasazení na loukách a pastvinách zůstává drn nepoškozený. Pohon všech kol zajišťuje optimální přenos tažné síly, díky vysoké světlosti nepoškozuje při přejezdu vyšší porosty. Další plus v bilanci nákladů-využití: jako dodatečný zdroj příjmů má zemědělec možnost provádět s Unimogem služby v komunální oblasti.

Více informací (6,8 MB, PDF)