Od roku 1996 zastupuje firma CROY s.r.o. v České republice jednoho z největších výrobců nástaveb na svoz pevného domovního i průmyslového odpadu v Evropě – firmu FAUN. Firma FAUN zaujímá na německém trhu první místo v prodeji svozových nástaveb a má cca 50% podíl na tomto trhu. Roční produkce nástaveb na svoz odpadu je cca 2 000 ks.

Vozy firmy FAUN – pro svoz odpadu a zametací stroje jsou důsledně navrhovány tak, aby fungovaly spolehlivě, efektivně a dlouhodobě. Firma FAUN nabízí široké spektrum produktů, které poskytnou to pravé řešení pro daný úkol. Inženýři a designéři přenášejí inovace a high-tech systémy na silnice, díky kterým jsou viditelně krok před konkurencí – například ve snížení spotřeby pohonných hmot, snížení emisí škodlivin a hluku. Vy jako zákazníci se můžete rozhodnout, jak chcete Váš vozový park sběrných nebo zametacích vozů optimalizovat s ohledem k životnímu prostředí na základě nových možností pohonných technologií.

Velmi důležitou částí výrobního programu firmy FAUN jsou zametací nástavby VIAJET.

Zametací stroje

Svoz odpadu

ONE STOP mycí zařízení

Vážící zařízení