Popelářské vozy: čisté a efektivní

Základní nakladače

Firma FAUN nabízí následující typy zadních nakladačů s rozdílnými principy stlačování: lineární vedení lisovací desky u VARIOPRESSU, lineární valivé stlačování u POWERPRESSU,  který je na rozdíl od VARIOPRESSU robustnější a tudíž výkonnější a princip otáčivého bubnu u ROTOPRESSU.

POWERPRESS se díky působení vysokého tlaku a kompaktnímu designu nejlépe hodí k likvidaci „těžkého“ odpadu. Všestranný VARIOPRESS se dokonale  hodí pro svoz všech druhů odpadů. ROTOPRESS překvapí především svou hospodárností, díky které si našel již 35.000 spokojených majitelů po celém světě.

Jednotlivé modely

Nový prospekt VARIOPRESS

NOVÝ VARIOPRESS
LEHKÝ. NADČASOVÝ. ČISTÝ. ELEGANTNÍ.

Vlastnosti

 • Zadní nakladač o objemu nástavby od 7m³ do 30m³
 • Dodávaný na 2- až 4 – nápravovém podvozku
 • Systém stlačování lisovací deskou
 • Modernější, elegantní kontejner s hladkými bočními stěnami
 • Optimalizovaná hmotnost a tvarově stabilní konstrukce kontejneru a zadního dílu
 • Snadné čištění a nenáročná údržba
 • Žárově pozinkovaný univerzální mezirám
 • Inovační, jednoduché řízení nástavby ovladačem CAN-Bus díky systému: FCS (FAUN-CONTROL-SYSTÉM)
 • Vysoká flexibilita nasazení pro všechny druhy odpadových a recyklovatelných látek
 • Použití vysoce kvalitních materiálů
 • Precizní systém nakládání válečkovým vedením a vyšší jakož i rychlejší výkon stlačení
 • Je možné použití čerpadel s průchozím pohonem a čerpadel poháněných stejnoběžnou kloubovou hřídelí

 

Nový prospekt ROTOPRESS

ROTOPRESS
OSVĚDČENÝ. NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU. NADČASOVÝ. SPOLEHLIVÝ.

Všichni známe tzv. “kukačky“, které byly také vyráběny v Brandýse. Název pochází od jména firmy KUKA, která vyráběla první nástavby s rotačním způsobem stlačování. Firma KUKA prodala výrobu těchto nástaveb firmě FAUN. Ta je vyrábí pod obchodním názvem ROTOPRESS. Ještě dnes je možno v mnoha německých městech vidět tyto nástavby s nápisem FAUN-KUKA. Typová řada FAUN ROTOPRESS tvoří významnou část výrobního programu firmy FAUN a je vyráběna na základě dlouholetých zkušeností a s použitím nejmodernějších technologií přepracována a tvoří v současné době co do technických, provozních a ekonomických parametrů vrchol současné světové produkce.

Vlastnosti

 • Zadní nakladač o objemu nástavby od 7m³ do 41m³
 • Dodávaný pro 2- až 4 – nápravové podvozky a přívěsy
 • Princip otáčivého bubnu – kontinuální promícháváni hmoty, rozmělňování a stlačování lisovacím šnekem a unášecí šroubovicí na stěnách bubnu po celou dobu provozu
 • Lehká konstrukce s vysokým užitným zatížením a nízkou spotřebou paliva vlivem rovnoměrného plnění při kontinuálním stlačování
 • Malé množství pohyblivých mechanických a hydraulických komponentů
 • Vysoká flexibilita nasazení pro všechny recyklovatelné a odpadní látky
 • Možné kontinuální nakládání nástavby
 • Žádné poruchové komponenty v nákladovém prostoru
 • Utěsnění zásobníku proti úniku vody, prachu a popela, bezezbytkové čištění
 • Optimální rozložení zatížení náprav
 • Snížení hluku a zápachu
 • Velké manévrovací schopnosti díky malému zadnímu převisu nástavby (bez nakládací vany)
 • Nenáročný na údržbu a opravy se zanedbatelnými prostoji
 • Specifická varianta aplikace jako např. přívěs

Typová řada FAUN Rotopress se vyrábí v následujících velikostech zásobníku: 14 – 16 – 18 – 20 – 22 m³.

Provedení nástavby FAUN Rotopress je svým technickým řešením a vysokým lisovacím výkonem určeno jako univerzální svozové vozidlo pro dlouhodobé používání při nízkých provozních nákladech pro podvozky se systémem pohonu 4×2, 4×4, 6×4, 6×2/4, 6×2, 6×6 o celkové hmotnosti od 14 000 – 26 000 kg s rozvorem náprav dle provedení kabiny a velikosti nástavby.

Nástavby jsou vyráběny velmi moderním způsobem při použití řezacích a svářecích automatů ve výrobním závodě FAUN Osterholz.

Pro manipulaci se sběrnými nádobami lze použít všechny typy univerzálních vyklápěčů pro nádoby 35–110 litrů a MGB 80–1100 litrů.

Nástavba Rotopress 516
Je obvykle pro podvozek s celkovou hmotností 18.000 kg 4×2, 4×4, předpokládaný rozvor naprav pro krátkou kabinu je od cca 4 000 mm.

Nástavba Rotopress 518
Je obvykle pro podvozek s celkovou hmotností 25–26 000 kg 6×2, 6×4, 6×2/4, 6×6, předpokládaný rozvor 1. a 2. nápravy pro krátkou kabinu je od cca 3 200 mm.

Nástavba Rotopress 520
Je obvykle pro podvozek s celkovou hmotností 25–26 000 kg 6×2, 6×4, 6×2/4, 6×6, předpokládaný rozvor 1. a 2. nápravy pro krátkou kabinu je od cca 3 500 mm.

Všeobecně lze říci, že provoz těchto nástaveb je bezproblémový, nenáročný na údržbu a servis. Jejich obliba u zákazníků neustále stoupá. To dokazuje i rostoucí prodej těchto nástaveb v ČR.

Pro průmyslový odpad a pro svoz odpadu z větších kontejnerů vyrábí fa FAUN nástavbu POWERPRESS. Tato nástavba pracuje s lineárním způsobem stlačování jako Variopress. Má však robustnější konstrukci lisovacího zařízení, silnější hydrauliku a nakládací vana má objem 2,8 m³. Objem nakládací vany umožňuje, spolu s výsypným zařízením, vyprazdňování popelnic od 110 l až po kontejnery s objemem 2,5 m³ a 5–7 m³. POWERPRESS je vyráběn ve velikostech od 18 do 30 m³.

NOVÝ POWERPRESS
VÝKONNÝ. ROBUSTNÝ. VŠESTRANNÝ. NADČASOVÝ.

Vlastnosti

 • Zadní nakladač o objemu nástavby 18 m³ až 30 m³
 • Moderní design
 • Lineární způsob stlačování odpadu
 • Dodávaný sériově na 2 až 4 nápravovém podvozku
 • Nejvýkonnější ve sběru průmyslového a objemného odpadu a recyklovatelných materiálů
 • Lineární způsob stlačování s inteligentním ovládáním
 • Robustní konstrukce s extrémním stlačením
 • Použití vysoce kvalitních materiálů
 • Silný nakládací mechanismus s před-stlačením lisovací desky
 • Velký objem nákladového prostoru na krátký převis
 • Možné použití čerpadla s průchozím pohonem a čerpadla poháněného stejnoběžným kloubovým hřídelem
 • Nenáročný na čištění a údržbu
 • Žárově pozinkovaný univerzální mezirám
 • Inovační, jednoduché řízení pomocí CAN-Bus ovladače díky systému FAUN-Control-System (FCS)

FRONTPRESS
OBJEMNÝ. VÝKONNÝ. HBITÝ. SPOLEHLIVÝ.

Do výrobního programu firmy FAUN patří i systémy pracující s čelním nakládáním popelových nádob – FRONTPRESS. Systém umožňuje svoz popelových nádob pouze „jednomužnou“ obsluhou. Výsypné
zařízení umožňuje sběr nádob před i vpravo od vozidla. Podmínkou samozřejmě je možnost umístění nádob na odpad na kraj chodníku. Tyto stroje mohou pracovat i s výměnnými kontejnery, kdy po naplnění kontejneru odpadem je tento odstaven ve sběrném dvoře. Podvozek je vybaven jednoramenným kontejnerovým systémem, který umožňuje jednoduchou výměnu kontejnerů.

Vlastnosti

 • Přední nakladač o objemu nástavby od 28 m³ do 38 m³
 • Dodávaný sériově na 3 a 4 nápravovém podvozku
 • Výkonné stlačení lisovací desky
 • Maximální všestrannost pro svoz průmyslového odpadu a recyklovatelných surovin
 • Technicky promyšlené nakládací zařízení pro rozdílné typy odpadních kontejnerů
 • Inovační koncept plnění a střešní koncept zamezující proudění větru
 • Automatizovaný cyklus vyprazdňování
 • Ovládání pomocí joysticku nebo infračerveného dálkového ovládání
 • Bezpečné, ergonomické pracoviště
 • Moderní řízení nástavby pomocí systému CAN-BUS
 • Zanedbatelná hmotnost nástavby, vysoké užitné zatížení a optimální rozdělení zatížení na nápravy
 • Vysoce užitný objem v kompaktním provedení
 • Lisovací deska s válcovým uspořádáním ve tvaru nůžek
 • Nízké nároky na údržbu a opravy se zanedbatelnými prostoji