Vážící zařízení

Pro instalaci vážícího zařízení na nákladní automobil s nástavbou Faun Rotopress resp. Variopress jsou použitelné dva vážní systémy firmy TAMTRON PM On Board.

1. LFT 1500 – úředně ověřitelný vážní systém určený pro obchodní styk
2. Waste weight – přesný technologický vážní systém. Jeho název pochází z nejčastějšího použití – totiž vážení odpadů, ale ve skutečnosti se používá pro jakékoli palubní technologické vážení pro nákladní automobily „sóla“.

Oba zmíněné vážní systémy jsou instalovány přímo na nákladní automobil. Používají se tenzometrické snímače zatížení ve speciálním uchycení instalované mezi šasi vozu a nástavbu. Pro aplikaci na třínápravový podvozek se ve valné většině případů používá šest tenzometrických snímačů, pro dvounápravový pak čtyři tenzometrické snímače. Počet snímačů a jejich umístění určí konstruktér na základě výkresů šasi a nástavby.

Řidič provádí vážení prostřednictvím vyhodnocovací jednotky umístěné v kabině vozu s možností připojení tiskárny nebo přenosu vážních dat pomocí GPRS do podnikového informačního systému. Instalace mechanických dílů (uchycení snímačů zatížení) je provedena ve výrobním závodě FAUN na základě doporučení a podkladů firmy Tamtron s.r.o. Instalace tenzometrických snímačů do připravených uchycení, kabeláže, vyhodnocovací jednotky, kalibrace váhy a školení obsluhy zajistí pracovníci Tamtron s.r.o. po dodání vozidla do ČR. Vozidlo je předáno konečnému uživateli kompletní s funkčním a kalibrovaným vážícím zařízením.