Zametací stroje

Zametací stroje VIAJET

K hlavním sledovaným veličinám u silničních zametacích strojů patří prašnost a vnější hlučnost. Zametací stoje prachové částice sami neprodukují, je však posuzována jejich schopnost prachové částice odloučit z nasátého vzduchu a zachytit je v zásobníku na nečistoty, popř. minimalizovat rozvíření ležících nečistot kolem projíždějícího stroje.

Prachové částice o různé velikosti vznikají z mnoha zdrojů, zejména pak z přirozených přírodních zdrojů (eroze půdy, požáry, biogenní prach, atd.) a vlivem působení civilizace (spalování při výrobě energií, vlivem dopravy, zpracování materiálů v průmyslu, kouřením, stavební činností, atd.). Velikost prachových částic se udává v mikrometrech (µm). V posledním období jsou ve zvýšené míře sledovány velmi malé částice o rozměru menším než 10 µm, označované PM 10, které jsou s ohledem na velmi malé rozměry obtížně zachytitelné a představují značné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.

Dle požadavků legislativy (Směrnice 96/62/ES, směrnice 1999/30/ES a NV č. 597/2006) jsou dány imisní limity vybraných znečišťujících látek a povolené četnosti jejich překročení v rámci EU – viz. tabulka.

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m­³ 24
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m­³ 3
Oxid uhelnatý max. denní osmihodinový průměr 10 mg.m­³
PM 10 24 hodin 50 µg.m­³ 35
PM 10 1 kalendářní rok 40 µg.m­³
Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m­³

Technické parametry zametacích nástaveb

Z hlediska koncepce silničních zametacích strojů jsou používány 4 technologie :

  1. Mechanický sběr nečistot
  2. Sací princip, kde se 100 % nasátého vzduchu vrací zpět do atmosféry
  3. Sací princip, kde se velká část nasávaného vzduchu (70 %) vrací zpět do zametacího stroje (oběhový systém (OS) vzduchu FAUN VIAJET)
  4. Sací princip, kde je vzduch nasáván přes filtrační zařízení a dále se velká část nasávaného vzduchu vrací zpět do zametacího stroje (oběhový systém vzduchu FAUN VIAJET FILTAIR)

Základní verze sacího systému zametacího stroje FAUN VIAJET je vybavena oběhovým systémem vzduchu, který výrazně snižuje obsah prachových částic na výstupu ze zametače, snižuje vnější hlučnost stroje, zaručuje lepší dopravní schopnost nečistot a umožňuje bezproblémové zametání při snížených teplotách.

V současnosti je nejčastěji dodáváno zametací vozidlo poháněné pouze 1 motorem společným pro podvozek i nástavbu, které poskytuje oproti původní koncepci se 2 motory řadu výhod :

  • snížení celkové spotřeby pohonných hmot při zametání o 1,5-2,0 l/hod
  • snížení celkových emisí škodlivých plynů a hluku
  • nižší servisní náklady
  • vyšší užitečné zatížení vozidla a větší kapacita vody zametacího stroje

Další opatření pro snížení prašnosti a hlučnosti zametacích strojů FAUN VIAJET:


Zapouzdření ventilátoru – verze Silent Plus


Zadní vysokotlaké mytí a odsávání nečistot


Přídavná filtrační jednotka FILTAIR pro PM 10


Přední vysokotlaké mytí vozovky

 


Koncepce zametacího stroje FAUN VIAJET – oběhový systém vzduchu

Variantní provedení zametacích vozidel

M-B ATEGO 1324 LKO – EURO 5, (15.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 l.

 

M-B ATEGO 1324 LKO – EURO 5, (15.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH FILTAIR
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 l, filtrační systém pro PM 10 – FILTAIR.

 

M-B ACTROS 1832 K – EURO 5, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 7 RLH
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 7 m3, kapacita zásobníku na vodu 3.200 – 3.500 l.

 

M-B ACTROS 1832 K – EURO 5, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 7 RLH FILTAIR
Základní charakteristika – jednomotorové provedení, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 7 m3, kapacita zásobníku na vodu 3.200 – 3.500 l, filtrační systém pro PM 10 – FILTAIR.

 

M-B ECONIC 1828 GLL – EEV, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH
Základní charakteristika – jednomotorové provedení na zemní plyn CNG, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 lit.

 

M-B ECONIC 1828 GLL – EEV, (18.000 kg) s nástavbou FAUN VIAJET 6 RLH FILTAIR
Základní charakteristika – jednomotorové provedení na zemní plyn CNG, nástavba s možností metení vpravo a vlevo, kapacita zásobníku na nečistoty 6 m3, kapacita zásobníku na vodu 2.000 lit, filtrační systém pro PM 10 – FILTAIR.

Více informací o jednotlivých produktech jsou dostupné na stránkách Faun.