Ucelený koncept nízkoložných přívěsů pro stavební firmy a komunální vozové parky. Nízkoložné přívěsy průjezdné nebo nájezdové od 8,9 t do 18 t max.přípustné hmotnosti a jednonápravový přívěs od 4,8 t do 11 t max. přípustné hmotnosti.