Vážený zákazníku, i v letošním roce Vám bude od 01. 11. 2023 do 31. 3. 2024 k dispozici náš mobilní servis zaměřený na zimní službu.

Servisní mechanik firmy CROY s.r.o. Vám bude ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a i o svátcích připraven pomoci odstranit jednodušší závady na Vaší technice radou po telefonu a v případě havarijní opravy zajede osobně přímo k Vám.

Telefon pohotovostní služby CROY s.r.o.: 606 601 747
Pracovní doba pohotovostní služby CROY s.r.o.: 07:30 – 22:00*

* Výjezd mobilního servisu fy CROY s.r.o. pouze po ohlášení závady do 14:00 v daný den.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že v souladu s TP 127 – 06/2015 vydanými ministerstvem dopravy čj. 63/2007-120-TN/2 ze dne 25. 6. 2015 provádíme přezkoušení dávkování sypačů.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, servisní technici na příjmu zakázek s Vámi sjednají podrobnosti.

Kontakt: 313 251128,  313 251129,  313 251127.

 Věříme, že výše uvedenými nabídkami přispějeme k  plnění nelehkých úkolů, které na Vás v zimním období čekají.

Josef Kodet
Vedoucí servisu